2022 Triển lãm ứng dụng dệt sáng tạo Đài Bắc

Junmay Label sẽ tham gia Triển lãm ứng dụng dệt sáng tạo Đài Bắc 2022, lần đầu tiên sau Covid-19!

Hiển thị thời gian:

2022/10 / 12-14 09: 30 ~ 17: 00

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Nangang Đài Bắc, Sảnh 1

Gian hàng: N214