Nhãn hàng dệt tại nhà

Là một nhà sản xuất thẻ nhãn hàng may mặc, JUNMAY đã tham gia vào lĩnh vực công nghiệp nhãn mác hàng dệt may trong hơn 35 năm. Khả năng tùy biến và phát triển sản phẩm tích cực của chúng tôi cũng như quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hiệu quả chi phí cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi là nhà sản xuất thẻ nhãn hàng đầu trong ngành may mặc để cung cấp cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho nhãn thẻ dệt may của chúng tôi mà chúng tôi nhấn mạnh.