Hằng ngày

Chúng tôi là nhà cung cấp và sản xuất thẻ treo. chúng tôi đã sản xuất tất cả các loại sản phẩm trong hơn ba thập kỷ. Để cung cấp các sản phẩm hoàn hảo, chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng nội bộ nói riêng, cùng với đào tạo cá nhân chuyên sâu. JUNMAY là nhà cung cấp và sản xuất thẻ treo chuyên nghiệp của Đài Loan tập trung vào thiết kế, phát triển và sản xuất.