Khóa kéo

Chúng tôi là nhà sản xuất dây kéo và nhà cung cấp dây kéo, được thành lập vào năm 1982, nỗ lực nghiên cứu và phát triển dây kéo zip. Luôn cởi mở để khám phá các công nghệ từ khắp nơi trên thế giới để phát triển các sản phẩm sáng tạo.Chúng tôi là nhà sản xuất dây kéo và nhà cung cấp dây kéo. Chúng tôi đã tập trung vào việc cải tiến liên tục chất lượng nhãn để đáp ứng nhu cầu thị trường.