Nhãn chăm sóc

Chúng tôi là nhà sản xuất nhãn chăm sóc và nhà cung cấp nhãn chăm sóc trong hơn 35 năm. Chúng tôi sản xuất nhiều loại nhãn và thẻ dệt chất lượng cao. Sự sáng tạo của chúng tôi không chỉ đánh thức nhu cầu thị trường mà còn kích thích sự tập trung đông đảo trong lĩnh vực này. Chúng tôi là nhà sản xuất nhãn chăm sóc và nhà cung cấp nhãn chăm sóc, được thành lập vào năm 1982, luôn nỗ lực trong việc nghiên cứu và phát triển nhãn.