Bản vá dệt

Chúng tôi là một nhà sản xuất miếng vá dệt, được thành lập vào năm 1982, nỗ lực nghiên cứu và phát triển miếng vá dệt theo yêu cầu. Luôn cởi mở để khám phá các công nghệ từ khắp nơi trên thế giới để phát triển các sản phẩm sáng tạo. Là một nhà sản xuất miếng vá dệt, JUNMAY đã tham gia vào lĩnh vực công nghiệp của miếng vá dệt tùy chỉnh trong hơn 35 năm.