Nhãn truyền nhiệt

Các loạt nhãn truyền nhiệt và thẻ truyền nhiệt tùy chỉnh khác nhau của JUNMAY đã được phê duyệt về hiệu suất và độ tin cậy cao trên các thị trường trên toàn thế giới. Ưu tiên sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trong thiết kế, R & D và sản xuất. Chúng tôi có hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các loại nhãn truyền nhiệt và thẻ chuyển nhiệt tùy chỉnh, bạn có thể nhận được tất cả tại JUNMAY.