Nơ ruy băng

Chúng tôi là nhà sản xuất nơ ruy băng và nhà cung cấp nơ ruy băng. chúng tôi đã sản xuất tất cả các loại nơ ruy băng trong hơn ba thập kỷ. Ưu tiên sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trong thiết kế, R & D và sản xuất. JUNMAY là nhà sản xuất và cung cấp nơ ruy băng chuyên nghiệp. Các nơ ruy băng khác nhau của chúng tôi đã được cung cấp cho thế giới từ năm 1982.