ISPO MUNICH 2016

Junmay sẽ tham gia ISPO MUNICH 2016 từ ngày 24-27 tháng 1.

Chúng tôi sẽ được đặt tại C2-600-4, vui lòng ghé thăm chúng tôi! Các sản phẩm của chúng tôi cũng có thể được tìm thấy trong phần Dệt may Đài Loan.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: peterlin@junmay.com