Junmay Textile xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Đài Bắc AW23