Khoáng chất Xung đột trong Sản phẩm Junmay

Junmay Label cam kết tuân thủ Mục 1502 của Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall của Hoa Kỳ, còn được gọi là Đạo luật Dodd-Frank của Hoa Kỳ. Đạo luật đề cập đến việc sử dụng các khoáng chất như


Vàng (Au), Tantali (Ta), Vonfram (W) và Thiếc (Sn)