Triển lãm ứng dụng dệt sáng tạo Đài Bắc 2017

Junmay Label một lần nữa sẽ tham gia Triển lãm ứng dụng dệt sáng tạo Đài Bắc

Hiển thị thời gian:

2017/10/16 (Thứ 2) 09: 30 ~ 17: 30

2017/10/17 (Thứ 3) 09: 30 ~ 17: 30

2017/10/18 (Thứ 4) 09: 30 ~ 17: 00

  Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Nangang Đài Bắc, Sảnh 1

  Gian hàng: N124